Принципи та стратегія Групи

Група «Сен-Гобен» розвивається згідно з «Принципами поведінки і ведення бізнесу», зведенням правил, які поділяють всі керівники і співробітники компанії з моменту її заснування.

Ці фундаментальні правила є надійним підґрунтям успішної діяльності компанії та гарантією подальшого благополучного розвитку.

Дотримання Принципів - умова приналежності до «Сен-Гобен». Вони обов'язкові для всіх Делегацій і підрозділів компанії, в якій би країні світу вони не знаходились.

Принципи поведінки

Відданість справі

У нашому розумінні це постійна реалізація максимально можливого рівня знань і набутих навичок, а також їх розвиток та оновлення. Це передбачає особисту відданість, готовність виконувати доручені завдання і набувати нові необхідні навички.

Повага до людей

Це невід'ємний принцип індивідуального та професійного розвитку кожного співробітника. Основна ідея - повага до різних точок зору і різних культур, відкритість до людей будь-якого походження. Повага проявляється в увазі, в інформуванні, в поясненні і в діалозі.

Порядність

Передбачає суворе дотримання принципу чесності у своїй професійній діяльності. Не допускається навіть найменший компроміс між особистими інтересами і тими завданнями, які доручені працівнику за родом його професійної діяльності. Цей принцип працює як всередині Групи, так і в спілкуванні із зовнішніми партнерами, які б не були місцеві звичаї.

Лояльність

Це прямота в поведінці і у відносинах з керівниками, з колегами, з підлеглими і з зовнішніми партнерами. Цей принцип передбачає, зокрема, вірність ідеалам компанії, дотримання її правил і гордість за те, що в ній працюєш.

Солідарність

Передбачає відповідальність кожного співробітника перед всією командою за свою професійну діяльність, заохочує роботу в команді і прояв найкращих робочих якостей кожного для досягнення цілей компанії.

Принципи ведення бізнесу

Це основа професійної діяльності всіх керівників і співробітників будь-якого підрозділу Групи. Ці принципи забезпечують надійний і стабільний розвиток компанії згідно з довгостроковою стратегією. Вони перегукуються з рекомендаціями ОЕСР (Організація з економічного співробітництва та розвитку) міжнародним концернам, прийнятими в червні 2000 року.

Дотримання закону

Всі компанії Групи дотримуються законів і регламентів тих країн, де відбувається їхня діяльність, особливо приділяючи увагу нижченаведеному:

  • в «Сен-Гобен» заборонені дії, що ведуть до порушення закону про конкуренцію;
  • всі співробітники компанії відмовляються брати участь в будь-якій формі фінансування партій або політичної діяльності;
  • всі співробітники відкидають будь-яку форму корупції при укладанні локальних або міжнародних угод;
  • «Сен-Гобен» забороняє отримувати вигоду з можливих недоробок або недоліків місцевих законів і регламентів для того, щоб ухилятися від практики компанії.

Турбота про екологію

Компанії, які входять до Групи «Сен-Гобен», активно підтримують політику щодо захисту навколишнього середовища. Вони застосовують методи управління підприємствами та офісами, які дозволяють встановлювати чіткі цілі з охорони навколишнього середовища, регулярно контролювати екологічні показники і порівнювати та оцінювати їх відповідність до поставлених цілей. Мета співробітників - довести екологічні параметри своїх підприємств до рівня кращих підприємств «Сен-Гобен», які іноді навіть перевищують стандарти та вимоги місцевого законодавства.

Дотримання правил охорони та безпеки праці 

Підприємства «Сен-Гобен» вживають необхідні заходи забезпечення найкращого захисту здоров'я і безпеки на робочому місці. Ми розробляємо політику запобігання ризиків і стежимо за її дотриманням і контролем. Ця політика застосовується як до співробітників, так і до підрядників в рамках їх участі в роботі підприємств компанії. 

Повага до прав працівників

«Сен-Гобен» ретельно стежить за дотриманням прав своїх співробітників і забезпечує активний соціальний діалог. Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці, беззастережно дотримуються такі правила:

  • забороняється вдаватися до примусової праці, до насильницького праці і до дитячої праці прямо, або опосередковано, або за допомогою підрядників;
  • забороняється будь-яка дискримінація по відношенню до своїх співробітників як при оголошенні про прийом на роботу і при прийнятті на посаду, так і під час виконання роботи або після закінчення робочого контракту.